Elektrodrążenie wgłębne EDM

Elektrodrążenie jest to rodzaj zaawansowanej technologicznie wysoce precyzyjnej obróbki ubytkowej. Metoda oparta jest na wykorzystaniu erozji towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym pomiędzy elektrodą i materiałem w środowisku dielektryka.

Oferujemy zaawansowane usługi elektrodrążenia wgłębnego EDM w zakresie :

  • pracujemy na maszynach Agie4U ,  Sodick AD3L, Sodick AD55L
  • przedmioty małe , średnie i duże (maksymalne wymiary przedmiotu 1400x800x600, masa do 2t)
  • zakres uzyskiwanej chropowatości powierzchni Ra12.5 – Ra0.2
  • zakres uzyskiwanej dokładności 0,2 – 0.005 mm
  • usługa może zawierać opracowanie procesu technologicznego wraz z wykonaniem elektrod miedzianych bądź grafitowych

Wycena

W większości przypadków na podstawie zapytania przygotowujemy ofertę cenową
W przypadkach szczególnych proponujemy zastosowanie kalkulacji powykonawczej, określając szacowaną wartość usługi i stosowaną stawkę godzinową.
W takim przypadku w ramach rozliczenia pracy przedstawiamy raport z jej wykonania z wyszczególnieniem składników pracochłonności.
W celu przyśpieszenia przygotowania oferty na elektrodrążenie wgłębne EDM prosimy o przesyłanie wraz z zapytaniem pliku CAD 3D (stp, x_t,igs) określającego zakres obróbki, rodzaj materiału i stan dostarczonego półfabrykatu oraz rysunek techniczny zawierający specyfikację wymaganych tolerancji wymiarowych i chropowatość powierzchni po drążeniu.

Niezbędna jest również informacja nt. liczności partii podlegającej wycenie.
Mogą Państwo liczyć na szybkie i staranne wykonanie zadania oraz umiarkowane ceny.

Elektrodrążenie wgłębne EDM zwane w skrócie drążeniem, jest niezastąpioną metodą wykonywania matryc i stempli form wtryskowych i ciśnieniowych, a także precyzyjnych narzędzi i części maszyn, w tym z materiałów trudnoobrabialnych. Stosuje się ją w obróbce miejsc, do których dostęp narzędzia skrawającego jest utrudniony. Elektrodrążenie wgłębne EDM pozwala uzyskać skomplikowane kształty, odpowiadające geometrii uprzednio przygotowanej elektrody „zanurzającej się” w materiale – stąd określenie elektrodrążenie wgłębne.

Dielektrykiem w tym procesie jest specjalna odmiana bezwonnej nafty o wysokiej temperaturze zapłonu i precyzyjnie dobranej lepkości.

Ponieważ wytwarzane w trakcie procesu pary dielektryka są łatwopalne, praca musi być starannie przygotowana i nadzorowana. Maszyny wyposażone są w szereg automatycznych zabezpieczeń, instalację wentylacyjną odprowadzjącą gazowe produkty erozji, chłodniczą utrzymującą temperaturę dielektryka na zadanym poziomie oraz awaryjną przeciwpożarową, której zadaniem jest zgaszenie pożaru w zarodku gdyby do niego pomimo wszystko doszło.

W celu zapewnienia warunków do szczególnie precyzyjnej pracy i zabezpieczenia wrażliwych podzespołów elektronicznych, elektrodrążarki wgłębne zainstalowane są w wydzielonym i klimatyzowanym pomieszczeniu.

Wszystkie obecnie użytkowane w naszym zakładzie drążarki umożliwiają w pracę CNC według zaprogramowanego toru w 3-ech osiach XYZ, z automatyczną zmianą parametrów generatora oraz automatyczną wymianą elektrod. Ich system sterowania umożliwia szybkie tworzenie skomplikowanych programów wykorzystujących złożone funkcje orbitowania płaskiego i przestrzennego.

Przy zastosowaniu dodatkowej osi obrotowej możliwe jest uzyskanie kształtów precyzyjnie indeksowanych kątowo bądź helikalnych, np. gwintów w częściach ze stali hartowanej lub węglika spiekanego.

W procesie obróbki elektrodrążeniem wgłębnym EDM używane są elektrody grafitowe lub miedziane mocowane z wykorzystaniem systemu referencyjnego 3R, choć w przypadkach specjalnych możliwe jest stosowanie elektrod z innych materiałów jak miedź wolframowa, węglik spiekany czy srebro.

Zaletą elektrodrążenia wgłębnego EDM jest możliwość obróbki niemal każdego materiału przewodzącego prąd, włącznie z materiałami o wysokiej twardości jak stal hartowana czy węglik spiekany. Poważnym problemem technologicznym występującym w trakcie drążenia wgłębnego EDM są zjawiska zużywania się elektrody oraz utrudnionego płukania występującego szczególnie w przypadku drążenia głębokich lub wypukłych kształtów.

Problemy te zostały zminimalizowane dzięki zastosowaniu nowoczesnych elektrodrążarek Sodick z napędami liniowymi, które charakteryzują się niespotykaną dynamiką i prędkością ruchów osi roboczych (do 36 m/min!) przy zachowaniu submikronowej precyzji oraz generatorem specjalnie przystosowanym do wykorzystania elektrod grafitowych. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie elektrodrążenia w wyjątkowo trudnych warunkach bez stosowania płukania wymuszonego (ciśnieniowego), jedynie poprzez dynamiczne pulsowanie elektrody oraz przy jej bardzo małym zużyciu.

Oczywiście doskonałość techniczna stosowanych elektrodrążarek nie zwalnia od starannego zgodnego z zasadami sztuki przygotowania procesu technologicznego, poczynając od zaprojektowania i odpowiedniego wykonania elektrod, optymalnego zaprogramowania procesu oraz doboru właściwych parametrów drążenia i płukania. Dysponując doświadczeniem zgromadzonym przez ponad 20 lat wykorzystywania obróbki elektroerozyjnej, początkowo na maszynach nieporównanie mniej zaawansowanych technicznie i niewybaczających błędów w ustawieniu i przygotowaniu pracy, uzyskujemy bardzo dobre efekty na niezwykle udanych i szybkich maszynach Sodick.

Wymaga to jednak wieloetapowych, starannych przygotowań, w których zwykle uczestniczy dział konstrukcyjny i technologiczny (projekt CAD3D elektrod), dział obróbki CNC (toczenie i frezowanie 2-5 osiowe) oraz Izba Pomiarów (weryfikacja wymiarowa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo solidnego i terminowego kooperanta - zapraszamy do współpracy !
Wyślij wiadomość