Elektrodrążenie (wycinanie) drutowe WEDM

Elektrodrążenie jest to rodzaj zaawansowanej technologicznie wysoce precyzyjnej obróbki ubytkowej. Metoda oparta jest na wykorzystaniu erozji towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym pomiędzy elektrodą i materiałem w środowisku dielektryka.

Oferujemy zaawansowane usługi w zakresie elektrodrążenia drutowego WEDM w zakresie:

  • pracujemy na maszynach Charmilles Robofil240CC, Robofil 190, Mitsubishi MV1200R, MV2400S, Accutex
  • zakres stosowanych średnic drutu 0.1 – 0.3, standardowo 0.25
  • maksymalne wymiary przedmiotu x1000 x y500 x z420
  • obróbka materiałó będących przewodnikami prądu elektrycznego jak stale, metale kolorowe, grafit, węgliki spiekane, spieki specjalne ( diament polikrystaliczny PKD , borazon CBN)
  • zakres uzyskiwanej chropowatości powierzchni Ra2,7 – Ra0.1
  • zakres uzyskiwanej dokładności 0,1 – 0.001 mm
  • programy obróbkowe przygotowywane z wykorzystaniem oprogramowania CAM (Esprit, EdgeCam) w oparciu o dokumentację powierzoną bądź przygotowaną na zlecenie przez nasze biuro konstrukcyjne

Wycena

W większości przypadków na podstawie zapytania przygotowujemy ofertę cenową. W przypadkach szczególnych proponujemy zastosowanie kalkulacji powykonawczej, określając szacowaną wartość usługi i stosowaną stawkę godzinową.
W takim przypadku w ramach rozliczenia pracy przedstawiamy raport z jej wykonania z wyszczególnieniem składników pracochłonności. W celu przyśpieszenia przygotowania oferty na elektrodrążenie drutowe WEDM prosimy o przesyłanie wraz z zapytaniem rysunku CAD 2D (dxf, dwg) lub 3D (stp, x_t,igs) określającego geometrię przedmiotu, oczekiwaną dokładność i chropowatość oraz rodzaj materiału i stan półfabrykatu ( w tym położenie otworów startowych jeśli zostały przygotowane). Niezbędna jest również informacja nt. liczności partii podlegającej wycenie. Mogą Państwo liczyć na szybkie i staranne wykonanie zadania oraz umiarkowane ceny.

Elektrodrążenie drutowe WEDM zwane popularnie wycinaniem drutowym, jest to metoda wykonywania skomplikowanych kształtów, trudnych bądź niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem. W procesie obróbki elektroerozyjnej wykorzystuje się najczęściej mosiężną elektrodę drutową, prowadzoną według zaprogramowanego toru w celu wycięcia pożądanego kształtu w materiale obrabianym. Dielektrykiem w tym procesie jest woda dejonizowana. Elektrodrążenie można wykonywać jedynie w materiałach, które są przewodnikami prądu elektrycznego, takich jak stal czy węglik spiekany.

Możliwa jest obróbka powierzchni prostych i pochylonych (elektrodrążenie drutowe 2 osiowe ze stałym pochyleniem) oraz kształtów o odmiennym profilu na górze i dole przekroju (elektrodrążenie drutowe 4-ro osiowe). Ograniczeniem jest jedynie by obrabiana geometria składała się wyłącznie z powierzchni prostokreślnych przelotowych, o pochyleniu nie przekraczającym określonego limitu zależnego od rodzaju zastosowanej maszyny i wysokości przedmiotu.

Maksymalna wielkość kąta pochylenia dochodzi do 45deg /stronę.

Ponadto przy zastosowaniu specjalnego osprzętu (dodatkowej osi obrotowej CNC) możemy prowadzić elektrodrążenie drutowe WEDM w wykonaniu specjalnym :

  • obróbka indeksowana kątowo w cyklu automatycznym
  • obróbka z interpolacją przestrzenną 3 lub 5-cio osiową (złożenie ruchu obrotowego i osi prostoliniowych XYUV)
  • toczenie elektroerozyjne drutowe WEDM, mające zastosowanie do małych detali obrotowych niemożliwych do wykonania metodami tradycyjnymi

W celu zapewnienia warunków do szczególnie precyzyjnej pracy i zabezpieczenia wrażliwych podzespołów elektronicznych, elektrodrążarki drutowe zainstalowane są w wydzielonym i klimatyzowanym pomieszczeniu.

Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań.

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo solidnego i terminowego kooperanta - zapraszamy do współpracy !
Wyślij wiadomość